logo-big

SC so với HNT so sánh

Hiện không có

Về SC

 • Tên: Siacoin

 • Biểu tượng: SC

 • Nguồn cung lưu thông: 52 751 453 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 153

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 417 287 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,039 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,6 %

Về HNT

 • Tên: Helium

 • Biểu tượng: HNT

 • Nguồn cung lưu thông: 134 233 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 96

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 536 647,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -9,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan