logo-big

CELO sang AAVE Giao dịch

Hiện không có

Về Celo

 • Tên: Celo

 • Biểu tượng: CELO

 • Nguồn cung lưu thông: 478 832 130 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 97

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 338 406 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,27 %

Về Aave

 • Tên: Aave

 • Biểu tượng: AAVE

 • Nguồn cung lưu thông: 14 093 193 $

 • Nguồn cung tối đa: 16 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 50

 • Lưu lượng trong 24h qua: 55 027 839 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6 %

CELO sang AAVE Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp