logo-big

OMG so với ONT so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 146

 • Lưu lượng trong 24h qua: 22 521 301 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,53 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Về ONT

 • Tên: Ontology

 • Biểu tượng: ONT

 • Nguồn cung lưu thông: 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 156

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 370 459 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,052 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan