MATIC so với BSV so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 14

 • Lưu lượng trong 24h qua 503 200 060 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Về BSV

 • Tên Bitcoin SV

 • Biểu tượng BSV

 • Nguồn cung lưu thông 19 142 139 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 48

 • Lưu lượng trong 24h qua 46 787 032 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan