BAR sang HNT Giao dịch

Hiện không có

Về FC Barcelona Fan Token

 • Tên FC Barcelona Fan Token

 • Biểu tượng BAR

 • Nguồn cung lưu thông 3 951 907 $

 • Nguồn cung tối đa 40 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 610

 • Lưu lượng trong 24h qua 2 033 113 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,24 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -1 %

Về Helium

 • Tên Helium

 • Biểu tượng HNT

 • Nguồn cung lưu thông 123 462 890 $

 • Nguồn cung tối đa 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 51

 • Lưu lượng trong 24h qua 9 783 484 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,9 %

BAR sang HNT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp