logo-big

MANA so với ADA so sánh

Hiện không có

Về MANA

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 92 716 248 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 253 121 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 426 252 460 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan