logo-big

AMPL so với HTR so sánh

Hiện không có

Về AMPL

 • Tên: Ampleforth

 • Biểu tượng: AMPL

 • Nguồn cung lưu thông: 46 031 113 $

 • Nguồn cung tối đa: 395 345 190 $

 • Xếp hạng cmc: 397

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 105 443,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,059 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,2 %

Về HTR

 • Tên: Hathor

 • Biểu tượng: HTR

 • Nguồn cung lưu thông: 242 189 940 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 501

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 317 900,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,57 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 81 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan