XTZ sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Tezos

 • Tên Tezos

 • Biểu tượng XTZ

 • Nguồn cung lưu thông 905 343 110 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 39

 • Lưu lượng trong 24h qua 56 093 395 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -6,8 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 122 156 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 32 101 088 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,38 %

XTZ sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp