logo-big

ZEC so với REP so sánh

Hiện không có

Về ZEC

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 16 252 006 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 60

 • Lưu lượng trong 24h qua: 73 783 393 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,7 %

Về REP

 • Tên: Augur

 • Biểu tượng: REP

 • Nguồn cung lưu thông: 11 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 335

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 423 198 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0051 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan