logo-big

VLX sang WRX Giao dịch

Hiện không có

Về Velas

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 386 144 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 298

 • Lưu lượng trong 24h qua: 508 422 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 288

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 372 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp