logo-big

XLM so với ZEC so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 318 125 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 29

 • Lưu lượng trong 24h qua: 40 817 058 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,069 %

Về ZEC

 • Tên: Zcash

 • Biểu tượng: ZEC

 • Nguồn cung lưu thông: 16 293 194 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 62

 • Lưu lượng trong 24h qua: 49 544 476 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,79 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan