CRV so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về CRV

 • Tên Curve DAO Token

 • Biểu tượng CRV

 • Nguồn cung lưu thông 525 914 820 $

 • Nguồn cung tối đa 3 303 030 300 $

 • Xếp hạng cmc 66

 • Lưu lượng trong 24h qua 167 961 570 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,83 %

Về MATIC

 • Tên Polygon

 • Biểu tượng MATIC

 • Nguồn cung lưu thông 8 035 303 900 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 366 878 620 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,38 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan