logo-big

AST so với GNT so sánh

Hiện không có

Về AST

 • Tên: AirSwap

 • Biểu tượng: AST

 • Nguồn cung lưu thông: 174 479 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 567

 • Lưu lượng trong 24h qua: 674 511,98 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 10 %

Về GNT

 • Tên: Golem

 • Biểu tượng: GNT

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 738 438,5 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan