logo-big

VLX so với VRA so sánh

Hiện không có

Về VLX

 • Tên: Velas

 • Biểu tượng: VLX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 407 157 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 330

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 255 555,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,2 %

Về VRA

 • Tên: Verasity

 • Biểu tượng: VRA

 • Nguồn cung lưu thông: 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc: 346

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 587 651 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan