logo-big

VRA so với BAND so sánh

Hiện không có

Về VRA

 • Tên: Verasity

 • Biểu tượng: VRA

 • Nguồn cung lưu thông: 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc: 329

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 621 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,013 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,9 %

Về BAND

 • Tên: Band Protocol

 • Biểu tượng: BAND

 • Nguồn cung lưu thông: 52 800 606 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 246

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 086 918 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan