XLM so với FTM so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên Stellar

 • Biểu tượng XLM

 • Nguồn cung lưu thông 25 197 964 000 $

 • Nguồn cung tối đa 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc 27

 • Lưu lượng trong 24h qua 142 544 070 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,68 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,9 %

Về FTM

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 252 233 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 15 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan