OMG sang ADA Giao dịch

Hiện không có

Về OmiseGo

 • Tên OmiseGo

 • Biểu tượng OMG

 • Nguồn cung lưu thông 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc 111

 • Lưu lượng trong 24h qua 50 952 458 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,43 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,4 %

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 739 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 766 080 170 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,8 %

OMG sang ADA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp