AXS so với XRP so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 820 457 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 127 905 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,82 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 5,4 %

Về XRP

 • Tên XRP

 • Biểu tượng XRP

 • Nguồn cung lưu thông 49 377 588 000 $

 • Nguồn cung tối đa 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 178 042 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan