DAI sang TRX Giao dịch

Hiện không có

Về Dai

 • Tên Dai

 • Biểu tượng DAI

 • Nguồn cung lưu thông 7 529 048 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 970 675 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,02 %

Về Tron

 • Tên Tron

 • Biểu tượng TRX

 • Nguồn cung lưu thông 92 413 747 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 16

 • Lưu lượng trong 24h qua 392 149 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,3 %

DAI sang TRX Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp