logo-big

WRX sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về WazirX

 • Tên: WazirX

 • Biểu tượng: WRX

 • Nguồn cung lưu thông: 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 283

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 607 986 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,26 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 4 697 813 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

WRX sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp