logo-big

1INCH so với XMR so sánh

Hiện không có

Về 1INCH

 • Tên: 1inch Network

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 762 332 610 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 192 211 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -13 %

Về XMR

 • Tên: Monero

 • Biểu tượng: XMR

 • Nguồn cung lưu thông: 18 211 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 23

 • Lưu lượng trong 24h qua: 74 546 338 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,65 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan