logo-big

VET sang ZIL Giao dịch

Hiện không có

Về VeChainThor

 • Tên: VeChainThor

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 35

 • Lưu lượng trong 24h qua: 79 047 503 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,28 %

Về Zilliqa

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 343 979 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 52 824 521 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

VET sang ZIL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp