WAX sang EOS Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 127 904 100 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 132

 • Lưu lượng trong 24h qua 20 611 538 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 10 %

Về EOS

 • Tên EOS

 • Biểu tượng EOS

 • Nguồn cung lưu thông 997 089 330 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 45

 • Lưu lượng trong 24h qua 194 933 790 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,5 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp