ADA sang REN Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 752 565 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 6

 • Lưu lượng trong 24h qua 860 173 620 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,8 %

Về Ren

 • Tên Ren

 • Biểu tượng REN

 • Nguồn cung lưu thông 999 037 500 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 162

 • Lưu lượng trong 24h qua 28 802 964 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -3,7 %

ADA sang REN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp