logo-big

XTZ so với FTM so sánh

Hiện không có

Về XTZ

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 910 187 830 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 25 094 918 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,52 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,99 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 78 109 246 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,71 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan