logo-big

COMP so với BTC so sánh

Hiện không có

Về COMP

 • Tên: Compound

 • Biểu tượng: COMP

 • Nguồn cung lưu thông: 7 267 152 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 101

 • Lưu lượng trong 24h qua: 55 383 455 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,029 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 284 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 272 311 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,41 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan