FTM sang USDC Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 54

 • Lưu lượng trong 24h qua 188 906 260 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

Về USD Coin

 • Tên USD Coin

 • Biểu tượng USDC

 • Nguồn cung lưu thông 53 164 128 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 4

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 323 230 600 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,01 %

FTM sang USDC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp