FTM sang KLAY Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 56

 • Lưu lượng trong 24h qua 237 975 820 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,46 %

Về Klaytn

 • Tên Klaytn

 • Biểu tượng KLAY

 • Nguồn cung lưu thông 2 985 616 700 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 60

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 920 731 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,6 %

FTM sang KLAY Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp