WAX sang JUV Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên Waxp

 • Biểu tượng WAX

 • Nguồn cung lưu thông 2 129 377 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 130

 • Lưu lượng trong 24h qua 15 688 226 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 0,17 %

Về Juventus Fan Token

 • Tên Juventus Fan Token

 • Biểu tượng JUV

 • Nguồn cung lưu thông 1 315 932 $

 • Nguồn cung tối đa 20 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 831

 • Lưu lượng trong 24h qua 54 389 669 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp