OCEAN so với MKR so sánh

Hiện không có

Về OCEAN

 • Tên Ocean Protocol

 • Biểu tượng OCEAN

 • Nguồn cung lưu thông 613 099 140 $

 • Nguồn cung tối đa 1 410 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 182

 • Lưu lượng trong 24h qua 16 098 316 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,69 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,1 %

Về MKR

 • Tên Maker

 • Biểu tượng MKR

 • Nguồn cung lưu thông 977 631 $

 • Nguồn cung tối đa 1 005 577 $

 • Xếp hạng cmc 53

 • Lưu lượng trong 24h qua 221 084 050 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -8,5 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan