logo-big

ONE sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Harmony

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 12 557 907 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 119

 • Lưu lượng trong 24h qua: 10 236 151 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,1 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 49 848 747 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 387 690 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 30 %

ONE sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp