logo-big

CAKE so với AMPL so sánh

Hiện không có

Về CAKE

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 161 693 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 59

 • Lưu lượng trong 24h qua: 27 366 565 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,068 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,46 %

Về AMPL

 • Tên: Ampleforth

 • Biểu tượng: AMPL

 • Nguồn cung lưu thông: 46 031 113 $

 • Nguồn cung tối đa: 395 345 190 $

 • Xếp hạng cmc: 332

 • Lưu lượng trong 24h qua: 200 876,85 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan