SOL so với AVA so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 706 170 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 334 723 700 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 17 %

Về AVA

 • Tên Travala.com

 • Biểu tượng AVA

 • Nguồn cung lưu thông 51 574 537 $

 • Nguồn cung tối đa 61 011 389 $

 • Xếp hạng cmc 439

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 836 791,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,66 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 7,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan