logo-big

BNB sang DAI Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên: Binance coin

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 159 969 720 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 4

 • Lưu lượng trong 24h qua: 712 849 880 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,29 %

Về Dai

 • Tên: Dai

 • Biểu tượng: DAI

 • Nguồn cung lưu thông: 5 686 752 700 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 12

 • Lưu lượng trong 24h qua: 178 744 390 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,01 %

BNB sang DAI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp