logo-big

AXS sang ENJ Giao dịch

Hiện không có

Về Axie Infinity

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 99 854 114 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 56

 • Lưu lượng trong 24h qua: 40 801 040 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,3 %

Về Enjin Coin

 • Tên: Enjin Coin

 • Biểu tượng: ENJ

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 93

 • Lưu lượng trong 24h qua: 13 119 518 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

AXS sang ENJ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp