FTM sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên Fantom

 • Biểu tượng FTM

 • Nguồn cung lưu thông 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 55

 • Lưu lượng trong 24h qua 336 605 240 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 901 200 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 17 200 120 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,4 %

FTM sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp