logo-big

AXS so với TCT so sánh

Hiện không có

Về AXS

 • Tên: Axie Infinity

 • Biểu tượng: AXS

 • Nguồn cung lưu thông: 100 564 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 48

 • Lưu lượng trong 24h qua: 300 258 380 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 25 %

Về TCT

 • Tên: TokenClub

 • Biểu tượng: TCT

 • Nguồn cung lưu thông: 992 439 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 556

 • Lưu lượng trong 24h qua: 78 965,515 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,028 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -33 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan