logo-big

MATIC so với LUNA so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 519 586 330 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,38 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,3 %

Về LUNA

 • Tên: Terra Classic

 • Biểu tượng: LUNA

 • Nguồn cung lưu thông: 5 977 243 200 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 48

 • Lưu lượng trong 24h qua: 164 741 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,88 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan