XVG sang BNB Giao dịch

Hiện không có

Về Verge

 • Tên Verge

 • Biểu tượng XVG

 • Nguồn cung lưu thông 16 509 931 000 $

 • Nguồn cung tối đa 16 555 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 354

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 070 756 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4 %

Về Binance coin

 • Tên Binance coin

 • Biểu tượng BNB

 • Nguồn cung lưu thông 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 5

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 019 821 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7 %

XVG sang BNB Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp