ETH sang AXS Giao dịch

Hiện không có

Về Ethereum

 • Tên Ethereum

 • Biểu tượng ETH

 • Nguồn cung lưu thông 121 967 560 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 2

 • Lưu lượng trong 24h qua 14 840 737 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 16 %

Về Axie Infinity

 • Tên Axie Infinity

 • Biểu tượng AXS

 • Nguồn cung lưu thông 83 814 074 $

 • Nguồn cung tối đa 270 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 40

 • Lưu lượng trong 24h qua 171 997 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

ETH sang AXS Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp