logo-big

WAX sang BCH Giao dịch

Hiện không có

Về Waxp

 • Tên: Waxp

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 300 455 900 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 153

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 570 373 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,3 %

Về Bitcoin Cash

 • Tên: Bitcoin Cash

 • Biểu tượng: BCH

 • Nguồn cung lưu thông: 19 251 781 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 27

 • Lưu lượng trong 24h qua: 121 701 270 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,2 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp