ALGO so với EGLD so sánh

Hiện không có

Về ALGO

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 889 805 500 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 101 364 400 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -14 %

Về EGLD

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 23 017 603 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 46

 • Lưu lượng trong 24h qua 50 028 499 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -10 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -20 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan