logo-big

NEXO so với HBAR so sánh

Hiện không có

Về NEXO

 • Tên: Nexo

 • Biểu tượng: NEXO

 • Nguồn cung lưu thông: 560 000 010 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 378 549,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,51 %

Về HBAR

 • Tên: Hedera

 • Biểu tượng: HBAR

 • Nguồn cung lưu thông: 25 321 887 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 38

 • Lưu lượng trong 24h qua: 40 304 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,55 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan