logo-big

FTM sang YFI Giao dịch

Hiện không có

Về Fantom

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 545 006 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 61

 • Lưu lượng trong 24h qua: 197 018 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 37 %

Về Yearn.finance

 • Tên: Yearn.finance

 • Biểu tượng: YFI

 • Nguồn cung lưu thông: 36 638 $

 • Nguồn cung tối đa: 36 666 $

 • Xếp hạng cmc: 113

 • Lưu lượng trong 24h qua: 18 585 213 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,27 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,3 %

FTM sang YFI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp