logo-big

TRX so với VET so sánh

Hiện không có

Về TRX

 • Tên: TRON

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 337 476 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 302 897 220 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,14 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,5 %

Về VET

 • Tên: VeChain

 • Biểu tượng: VET

 • Nguồn cung lưu thông: 72 511 146 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 86 712 634 000 $

 • Xếp hạng cmc: 33

 • Lưu lượng trong 24h qua: 63 071 747 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan