logo-big

ATOM so với FET so sánh

Hiện không có

Về ATOM

 • Tên: Cosmos

 • Biểu tượng: ATOM

 • Nguồn cung lưu thông: 286 370 300 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 20

 • Lưu lượng trong 24h qua: 706 521 350 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,87 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,5 %

Về FET

 • Tên: Fetch.ai

 • Biểu tượng: FET

 • Nguồn cung lưu thông: 746 113 680 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 152 997 600 $

 • Xếp hạng cmc: 317

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 320 067,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan