logo-big

1INCH sang SOLVE Giao dịch

Hiện không có

Về 1inch

 • Tên: 1inch

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 668 975 310 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 87

 • Lưu lượng trong 24h qua: 28 861 587 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,6 %

Về SOLVE

 • Tên: SOLVE

 • Biểu tượng: SOLVE

 • Nguồn cung lưu thông: 482 324 960 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 673

 • Lưu lượng trong 24h qua: 296 481 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,98 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp