logo-big

BTT so với XCH so sánh

Hiện không có

Về BTT

 • Tên: BitTorrent

 • Biểu tượng: BTT

 • Nguồn cung lưu thông: 990 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 197 103,56 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -4,4 %

Về XCH

 • Tên: Chia

 • Biểu tượng: XCH

 • Nguồn cung lưu thông: 6 363 742 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 118

 • Lưu lượng trong 24h qua: 9 169 591,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,39 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan