logo-big

NEO so với TRX so sánh

Hiện không có

Về NEO

 • Tên: Neo

 • Biểu tượng: NEO

 • Nguồn cung lưu thông: 70 538 831 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 65

 • Lưu lượng trong 24h qua: 26 028 112 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,63 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,38 %

Về TRX

 • Tên: TRON

 • Biểu tượng: TRX

 • Nguồn cung lưu thông: 92 353 694 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 292 507 850 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan