BLZ sang ZEN Giao dịch

Hiện không có

Về Bluzelle

 • Tên Bluzelle

 • Biểu tượng BLZ

 • Nguồn cung lưu thông 332 424 970 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 491

 • Lưu lượng trong 24h qua 8 941 320 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,5 %

Về Horizen

 • Tên Horizen

 • Biểu tượng ZEN

 • Nguồn cung lưu thông 12 699 188 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 132

 • Lưu lượng trong 24h qua 32 415 223 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,67 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 24 %

BLZ sang ZEN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp